Ovládání elektrohydraulické

Ventil elektrohydraulický

4/3 Solenoidventil

Popis:
4/3 solenoidový ventil se skládá z elektrické a hydraulické části. Přivedením elektrického signálu z řídicího systému na tento ventil se aktivuje hydraulická část a propustí tlakovou kapalinu ke spotřebiči.

Použití:
Pro důlní hydraulické výztuže

Specifika:
Spolehlivost, snadná montáž a demontáž, požadavky na čistotu pracovní kapaliny 25 mikro metru.