Ventil postřikový

Bedusugsventil - 3100804

Ventil skrápění - 3100804
se skrápěcím ventilem 3105600

Bedusugspatrone - 3105600

Ventil skrápěcí - 3105600