Überschrift

Řešení pro průmysl

Systémy centrálního mazání i mazací technika nacházejí své uplatnění téměř ve všech odvětvích průmyslu.

Zde je základní rozdělení průmyslových odvětví s uvedením typických zástupců strojů a technologických zařízení vyskytujících se v těchto odvětvích, a s přiřazením obvykle používaných typů centrálních mazacích systémů, případně také s uvedením našich informačních materiálů.

Všeobecné informační materiály:

 

Mobilní a manipulační technika

- mobilní stavební, zemědělské, lesnické, komunální ad. stroje
- nákladní a užitková vozidla, nástavby, návěsy a přívěsy, autobusy
- jeřáby, zdvihací a manipulační stroje 
-> U těchto typů strojů se v drtivé většině případů používají vícepotrubní systémy s progresivními rozdělovači (progresivní systémy).

Informační materiály:

 

Těžba a zpracování nerostů a paliv, výroba stavebních hmot a materiálů, energetika

- těžební stroje povrchových dolů, skládkové stroje -> dvoupotrubní systém, vícepotubní systém, vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní), systém s elektromagnetickými ventily, mazání ozubených převodů
- drtiče a třídiče -> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)
- kulové mlýny, rotační pece a sušicí zařízení -> mazání ozubených převodů
- odprášení, dopravní systémy -> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)  
- balicí zařízení -> vícepotrubní systém, vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)
- vodní elektrárny -> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)
- větrné elektrárny -> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní), mazání ozubených převodů - systém s mazacím pastorkem

Informační materiály:

 

Hutní prvovýroba, těžké strojírenství 

- ZPO - licí stroje
- ohřívací, kalicí, žíhací a ostatní pece
- válcovací a kovací linky
- chladníky
- adjustáže
- dopravní systémy
- dělicí linky
-> u všech výše zmíněných zařízení je preferován dvoupotrubní systém
- zařízení na zpracování kovového odpadu (hydraulické nůžky, paketovací lisy ad.) -> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)

Informační materiály:

 

Gumárenský, plastikářský a chemický průmysl 

- hnětiče, mísiče, kalandry
- vulkanizační lisy
-> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)
- dopravní systémy -> jednopotrubní systém s dávkovači CENTRO-MATIC
- zakladačové systémy -> jednopotrubní systém s dávkovači CENTRO-MATIC, mazání řetězů

Informační materiály:

 

Všeobecný a automobilový průmysl

- dřevoobráběcí stroje
- kovoobráběcí stroje
- tvářecí stroje
-> u všech výše uvedených zařízení jsou využívány vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní) případně jednopotrubní systém s dávkovači CENTRO-MATIC
- montážní pracoviště -> systémy dávkování mazivasystémy nanášení maziva na plochy
- lakovny, dopravní systémy -> systém COBRA, systém mazání podvěsných dopravníků, cílené mazání řetězů 

Informační materiály:

 

 

Sklářský průmysl, výroba keramiky a porelánu

-> v tomto odvětví průmyslu je celosvětovým standardem jednopotrubní systém s dávkovači CENTRO-MATIC 

 

Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl

- manipulace a úprava kulatiny, pilnice, linky na výrobu dřevěných polotovarů
-> plošné mazání řetězů (pro jednotlivé stroje s využitím vícepotrubního systému s progresivními rozdělovači (progresivní), pro kompletní linky s využitím dvoupotrubního systému nebo jednopotrubního systému s dávkovači CENTRO-MATIC)
- výrobní linky papíru a lepenky -> dvoupotrubní systém, vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)
- pomocná zařízení, balicí linky -> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)
- Manipulace s tiskařskými barvami -> viz stránka barvové hospodářství

Informační materiály:

 

Výroba nápojů, potravin a tabáku, zpracování zemědělských plodin 

- zpracovatelské linky, dopravní systémy -> jednopotrubní systém s dávkovači CENTRO-MATIC), dvoupotrubní systém, vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)mazání řetězů
- mycí, plnicí, paketovací a balicí linky -> vícepotrubní systém s progresivními rozdělovači (progresivní)mazání řetězů

Informační materiály:


V případě dalších dotazů kontaktujte náš odborný tým